Alternatief!

 

Als zaken echt complex zijn geworden heb ik Alternatief! voor je bedacht.

 

In mijn loopbaan heb ik vele malen aan tafel gezeten met medewerkers die vastliepen in een functionerings-, verzuim- of re-integratietraject. Vaak heb ik met lede ogen aangezien hoe medewerkers in de weerstand schieten, zich vastbijten in regels en onbegrip over wat de organisatie van hen verwacht. De medewerker voelt zich niet begrepen en heeft het gevoel dat de druk wordt opgevoerd. De manager doet ondertussen zijn uiterste best om tijdens zo’n impasse constructief met elkaar in gesprek te blijven. Uiteindelijk zijn beiden niet in staat om het juiste gesprek te voeren en het traject tot een goed einde te brengen. Met alle vervelende gevolgen van dien, zowel voor de organisatie als voor de medewerker.

 

Dit is voor mij de aanleiding geweest om Alternatief! te bedenken. Het is een aanpak die wordt ingezet wanneer het traject complexer is dan verwacht. Als de verstandhoudingen dreigen te veranderen en op scherp komen te staan. Daardoor ontstaat een bepaalde mate van ongelijkwaardigheid. De medewerker staat er alleen voor en worstelt om het kaf van het koren te scheiden in het woud van het organisatie- & HR-beleid, wet- en regelgeving, zijn rechten & plichten en zijn emoties. In plaats van dat de manager zich door bijvoorbeeld een advocaat laat ondersteunen, biedt hij/zij de medewerker Alternatief! aan.

 

Werkwijze Alternatief!

Na een intake en een analyse van het dossier wordt de medewerker door mij ondersteund bij het maken van een bewuste keuze. Op basis van deze keuze krijgt de medewerker een advies op maat en handvatten om een vastgelopen traject weer op gang te krijgen. Kennis, transparantie, gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn het succes om complexe situaties bij werkgevers tot een goed einde te brengen. Alternatief! brengt een andere kijk op het begeleiden en in hun kracht zetten van medewerkers in organisaties en brengt daarmee impasses tot een goed einde.

 

Resultaat Alternatief!

Het proces wordt via Alternatief! versneld waardoor de medewerker eerder en steviger terugkeert in het arbeidsproces. Het versnellen van het proces en het met succes afronden van het dossier levert de organisatie een verlaging van de kosten op, verlaging van grijs- en zwart verzuim en een veilig klimaat op de werkvloer. Voor de medewerker levert de begeleiding kracht op die hen in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen en beter te functioneren.  

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over Alternatief!, neem dan contact op via de contactknop en vul het contactformulier in. Ik neem dan contact met je op om een afspraak te maken.

contact