Bussinesspartner

 

De verantwoordelijkheid en de competenties van een businesspartner beperken zich niet tot technische, organisatorische en strategische taken maar moeten ook criteria als fairness en legitimiteit opnemen in het (HRM)beleid. Dus naast het theoretische vlak moet er ook balans gevonden worden in de omgevingscontext, de organisatiedoelstellingen en verwachtingen richting het management en de werknemers.

 

Door mij in te zetten in de rol van businesspartner, organisatieadviseur of expert is de opdrachtgever verzekerd van een goede begeleiding en implementatie gedurende de invoering van nieuwe technologie, kwaliteitseisen, structuren, processen, culturen en procedures. Hierbij kan de opdrachtgever rekenen op ruime ervaring in verandermanagement en worden er leerprocessen op gang gebracht en gestimuleerd. Daarbij wordt de mindset van continue verandering gestimuleerd hetgeen in mijn ervaring leidt tot een flexibel en aanpassingsgericht beleid.

 

Uit de praktijk

Bij Cordaan, de grooste zorgaanbieder van Amsterdam, ben ik gevraagd om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen in de rol van Businesspartner bij de sector Verpleging en Verzorging (V&V). Ik heb een proces voorgesteld waarbij het management zelf de kwaliteit van zorg vertelde vanuit operationeel en personeelsperspectief. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een vlootschouw waarbij het huidige functioneren en de mogelijke groei in functioneren in kaart werden gebracht. In samenwerking met de managers en de P&O-adviseurs zijn er ca. 1800 medewerkers en het locatiemanagement individueel besproken en geplot in een matrix.

 

De output van deze teamscan maakt inzichtelijk dat de strategische keuze, nl. het verhogen van de kwaliteit van de zorg, niet bereikt zou worden zonder dat er interventies op het gebied van de zorgvisie, de managementstijl, organisatiebeleid, de cultuur binnen de huizen en de samenwerking met de stakeholders zou plaatsvinden.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over Businesspartner conform mijn werkwijze neem dan contact op via de contactknop en vul het contactformulier in. Ik neem dan contact met je op om een afspraak te maken.

contact