Interim Management

 

De wetenschap lukt het niet om een standaardprofiel van dé interim manager uit onderzoek te formuleren. Volgens de schrijver (Jacques Reijniers) van het boek 'Interim management: het vak' moet een interim manager beschikken over de talenten van een manager voor het leidinggeven, de talenten van een organisatieadviseur voor het analyseren van de situatie in een organisatie en de talenten van een projectmanager om een verandering te bewerkstelligen. Ik ben deze interim manager of het nu in de rol van verander-, project- of procesmanager is.

 

Een van de grootste uitdagingen is dat je organisatie constant in beweging is ten gevolge van toe- of afgenomen bedrijfsresultaten, veranderende strategie, veranderende concurrentiepositie, vernieuwde technologieën of fusies. Ik bedenk organisatie- of structuurwijzigingen niet vanaf de tekentafel maar samen met en vanaf de werkvloer zodat vernieuwend beleid een breed gedragen verandering wordt.

 

Een uitgebreide analyse van de huidige situatie wordt afgezet tegen de gewenste situatie en gecombineerd met een haalbaarheidsonderzoek. De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om input te leveren en samen met het team wordt een plan van aanpak opgesteld. Zo worden zij zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten, de veranderingen en de implementatie van het toekomstbestendige nieuwe beleid.

 

Projectmanager 

Bij een gemeente Den Haag lukte het niet om een (structuur)reorganisatie door te voeren van een cluster Automatisering. In de rol van projectmanager en als MT-lid heb ik deze reorganisatie vlot getrokken in samenwerking met een nieuw samengesteld MT. Door eerst een analyse te maken van de vorige reorganisatie door in totaal 9 werkstromen, 41 processen en 155 deelprocessen in kaart te brengen, een analyse van het cluster Automatisering volgens het 7's-model van McKinsey en een evaluatie met de medewerkers is er een doorbraak gecreëerd zowel bij het personeel als in de OR.

 

Ik heb een evaluatienotitie opgesteld waarin 12 verschillende aanbevelingen zijn opgenomen die als uitgangspunt dienen voor de veranderagenda. Dit is gevolgd door het formuleren van een nieuwe visie en strategie voor Automatisering die vervolgens is afgestemd op de I-visie, de ambities van de gemeente en de toekomstige ICT-ontwikkelingen. Dat alles heeft geleid tot een meerjarenplan waarvoor ik de veranderkundige aanpak heb geschreven dat een jaar later door de eigen organisatie is uitgevoerd.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over interim management conform mijn werkwijze neem dan contact op via de contactknop en vul het contactformulier in. Ik neem dan contact met je op om een afspraak te maken.

contact